Botaş Staj Başvurusu 2021

Botaş Staj Başvurusu Buru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye ile Irak arasında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere yapılandırılmış anonim şirket statüsünde bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait olmakla birlikte T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur. BOTAŞ,